Запобігання корупції

План протидія корупції 2023.

 

Протидія корупції регламентується Законом України «Про запобігання корупції » (посилання).

ПЛАН

по КП «Полтавська центральна районна клінічна лікарня Полтавської міської ради»

щодо запобігання та виявлення корупції на 2022 рік 

1 Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці
2 Впровадження системного підходу до запобігання корупції на основі результатів аналізу корупційних ризиків Протягом 2022 року

 

 

Керівники структурних підрозділів
3 Забезпечити розроблення та затвердження плану щодо запобігання та виявлення корупції на 2022 рік. Опублікувати затверджений план на офіційній сторінці сайту закладу. До 15.02.2022 року

 

Юрисконсульт
4 Відповідальним виконавцям про проведену роботу згідно Плану інформувати відповідальну особу з питань запобігання корупції Департаменту охорони здоров*я Полтавської міської ради.. До 30.03.2022року

29.06.2022року

29.09.2022року

30.12.2022року

 

 

Керівники структурних підрозділів, юрисконсульт
5 Здійснювати періодичний розгляд питань про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективність реалізації заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції на розпорядчих нарадах закладу (вивчення законодавства).. Протягом 2022 року, але не рідше 1 разу на квартал Керівники структурних підрозділів, юрисконсульт
6 Надання консультацій з питань роз*яснення антикорупційного законодавства. Протягом 2022 року Юрисконсульт
7 Повідомляти щодо подання або не подання декларації керівниками закладу ОЗ відповідальну особу з питань запобігання корупції Департаменту охорони здоров*я Полтавської міської ради. До 30.03.2022 року Юрисконсульт
8 Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його    врегулювання Протягом 2022 року Юрисконсульт.
9 Проводити перевірку та візування нормативно-правових документів на предмет виявлення в них корупційних ризиків або порушень антикорупційного законодавства. Протягом 2022 року Юрисконсульт
10 Повідомляти відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції  щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно керівництва закладу. Протягом 2022 року Юрисконсульт
11 Забезпечення функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінки закладу. Протягом 2022 року Керівники структурних підрозділів