Послуги.

Тарифи на платні послуги КП «Полтавська ЦРКЛ ПМР»  затверджені відповідно до   Постанови Кабінету Міністрів України  від 17 вересня 1996 року № 1138  «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами та доповненнями) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF#Text

та згідно розпоряджень голови Полтавської обласної військової адміністрації.

З переліком платних послуг та їх вартістю можна ознайомитись за посиланням нижче:

267-2020_0 207-2023 195-2022 185-2020