Про прийняття цінових пропозицій.

Полтавська центральна районна клінічна лікарня приймає цінові пропозиції на  проведення поточного  ремонту  приміщення акушерського відділення Полтавської ЦРКЛ.

Орієнтовна вартість ремонтних робіт становить 195081,00 грн.

Довідки  стосовно проведення поточного ремонту приміщення акушерського відділення Полтавської ЦРКЛ можна отримати за телефоном  7-42-44.

Пропозиції надавати на адресу: м. Полтава, вул. Комсомольська 58а, адміністративна частина на протязі 10 робочих днів з дати розміщення оголошення.


Полтавська центральна районна клінічна лікарня приймає цінові пропозиції на  придбання двигуна та радіатора до автомобіля ГАЗ-53. Орієнтовна вартість двигуна та радіатора  становить 86160,00 грн.

Довідки  стосовно придбання двигуна та радіатора до автомобіля ГАЗ-53  можна отримати за телефоном  7-42-44.

Пропозиції надавати на адресу: м. Полтава, вул. Комсомольська 58а, адміністративна частина на протязі 10 робочих днів з дати розміщення оголошення.

 

 

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів Полтавської ЦРКЛ.

Протокол № 1

засідання  комітету з конкурсних торгів Полтавської центральної районної клінічної лікарні про затвердження змін до річного плану та  вибору процедури закупівлі щодо закупівлі (робіт послуг)  Добудова поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ по вул. Комсомольській 58а в м. Полтава. (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень – ДК 021:2015).

29.04. 2016 рік                                                                              м. Полтава

Присутні:

Голова комітету з конкурсних торгів  Мехедько Олег Анатолійович

Члени  комітету:

Заступник головного лікаря з медичної частини Волошин Олександр Станіславович.

Заступник головного лікаря з економічних питань Яковенко Наталія Михайлівна.

В.о. головного бухгалтера – Дудник Тетяна Миколаївна.

Головна медична сестра – Малюга Валентина Михайлівна

Відповідальний секретар:

Юрисконсульт – Шульга Галина Володимирівна.

Всього 6 присутніх  членів  комітету.

Засідання є правомочним на прийняття рішень щодо порядку денного

Запрошені:

 1. Керівник приватного підприємства  фірми «Дедал» Костенко Н.В.
 2. Турпітько В.П. голова комісії в справах молоді, освіти, культури, духовності, медицини, спорту та соціального захисту населення і учасників антитерористичної операції.
 3. Голова комісії з питань регіональної політики, планування бюджету, фінансів і цін Командиров А.В.
 4. Голова комісії з питань промисловості, транспорту, будівництва , комунального господарства, підприємництва, зв’язку, торгівлі та побуту Оленєв П.Ю.
 5. Начальник юридичного відділу виконавчого апарату Полтавської районної ради Третяк О.А.

Прибули:

Керівник  приватного  підприємства  фірми «Дедал» Костенко Н.В.          

 

Порядок денний

 1. Про внесення змін до річного плану закупівель Полтавської ЦРКЛ.
 2. Вибір процедури закупівлі щодо закупівлі робіт послуг: Добудова поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ по вул. Комсомольській 58а в м. Полтава. (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень – ДК 021:2015).
 3. Підготовка і розроблення технічного завдання до документації конкурсних торгів.
 4. Укладання договору з Полтавською торгово-промисловою палатою на надання консультативних послуг щодо супроводу проведення процедури відкритих торгів.
 5. Вирішення питання банківської гарантія в розмірі 0.5% як міри страхування на випадок подачі несерйозних тендерних пропозицій.
 6. Вирішення питання забезпечення виконання договору в сумі 5 % від суми укладеного договору, яке підлягатиме поверненню після повного виконання усіх умов договору.
 7. Визначення відповідальної особи за проведення торгів та зв’язок з учасниками.
 8. Узгодження технічного завдання та документації конкурсних торгів з профільними комісіями Полтавської районної ради.

Голосували одноголосно.

 

По першому питанню слухали:

 1. Відповідального секретаря комітету з конкурсних торгів Шульгу Г.В., яка повідомила, що Рішенням 5 сесії сьомого скликання Полтавської районної  ради від 28.04.2016 виділено додаткові кошти в сумі 4032174,00 (чотири мільйони триста двадцять одна тисяча сімдесят чотири гривні 00 копійок , що в загальній сумі становить  9378365,00 грн. (Дев’ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста шістдесят п’ять грн. 00 коп.) яка є достатньою для здійснення добудови поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ.

В зв’язку проведенням процедури закупівлі є необхідність внести зміни до річного плану закупівель на 2016 рік.

 1. Головну медичну сестру Малюгу В.М., яка доповіла, що відповідно до Закону України «Про державні закупівлі», зміни до річного плану закупівель оприлюднюються замовником шляхом розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та на власному веб-сайті або за його відсутності – на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів протягом 5 робочих днів з дня його затвердження.

Ухвалили:

 1. Затвердити зміни до річного плану закупівель. (додається).
 2. Оприлюднити зміни до річного плану у терміни, встановлені чинним законодавством.

Голосували одноголосно.

По другому питанню слухали:

Доповідь члена комітету з конкурсних торгів Яковенко Н.М., яка повідомила,  що рішенням п’ятої  сесії сьомого скликання Полтавської  районної  ради від 28.04.2016 було виділено додаткові кошти в сумі 4032174,00 (чотири мільйони триста двадцять одна тисяча сімдесят чотири гривні 00копійок , що в загальній сумі становить 9378365,00 грн. (Дев’ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста шістдесят п’ять грн. 00 коп.),  яка є достатньою для здійснення добудови поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ.

В зв’язку з цим необхідно здійснити вибір процедури закупівлі на закупівлі робіт послуг: Добудова поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ по вул. Комсомольській 58а в м. Полтава. (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень – ДК 021:2015).

Зважаючи,  що вартість предмета закупівлі становить 9 093 617,00 грн. (Дев’ять мільйонів дев’яносто три тисячі шістсот сімнадцять грн. 00 коп.) в  т. ч. ПДВ – 1515602,83 грн. виникає необхідність у проведенні процедури закупівель –  відкриті торги.

Ухвалили:

 1. Обрати процедуру відкритих торгів для закупівлі робіт послуг: Добудова поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ по вул. Комсомольській 58а в м. Полтава. (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень – ДК 021:2015).

Голосували одноголосно.

По третьому питанню слухали

Доповідь члена комітету конкурсних торгів Дудник Т.М. щодо підготовки і розроблення технічного завдання до документації конкурсних торгів по добудові поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ, яка запропонувала долучити до розроблення технічного завдання автора проекту  приватне  підприємство  фірму «Дедал».

Для розроблення технічного завдання встановити термін 3 робочих дні.

Ухвалили:

Долучити до розроблення технічного завдання автора проекту  приватне  підприємство  фірму «Дедал».

Для розроблення технічного завдання встановити термін 3 робочих дні.

Голосували одноголосно.

По четвертому  питанню слухали

Доповідь секретаря конкурсних торгів Шульгу Г.В.  щодо необхідності укладання договору на надання консультативних послуг з Полтавською торгово-промисловою палатою щодо супроводу проведення процедури відкритих торгів, як це зазначено в зведеному кошторисі до проекту добудови поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ.

Ухвалили:

Укласти договір  на надання консультативних послуг з Полтавською торгово-промисловою палатою щодо супроводу проведення процедури відкритих торгів, як це зазначено в зведеному кошторисі до проекту добудови поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ.

Голосували одноголосно.

По п’ятому   питанню слухали

Доповідь голови комітету конкурсних торгів Мехедька О.А., який запропонував, що  з метою страхування від несерйозних конкурсних пропозицій, необхідно  вимагати від учасників  банківську гарантію в розмірі 0.5% .

Ухвалили:

З метою страхування від несерйозних конкурсних пропозицій,   вимагати від учасників  банківську гарантію в розмірі 0.5% .

Голосували одноголосно.

По шостому   питанню слухали

Доповідь члена комітету конкурсних торгів Малюги В.М., яка запропонувала  вимагати від переможця конкурсних торгів забезпечення виконання договору в сумі  5 % від загальної  суми укладеного договору, яке підлягатиме поверненню після повного виконання усіх умов договору.

Ухвалили:

Вимагати від переможця конкурсних торгів забезпечення виконання договору в сумі  5 % від загальної  суми укладеного договору, яке підлягатиме поверненню після повного виконання усіх умов договору.

Голосували одноголосно.

По сьомому   питанню слухали

Доповідь члена конкурсних торгів Яковенко Н.М., яка запропонувала визначити  відповідальною особою за проведення торгів та зв’язок з учасниками голову конкурсних торгів.

Ухвалили:

Визначити  відповідальною особою за проведення торгів та зв’язок з учасниками голову конкурсних торгів.

Голосували одноголосно.

По восьмому  питанню слухали

Доповідь голови комітету з конкурсних торгів Мехедька О.А., який запропонував для повного та всебічного розгляду документації конкурсних торгів по добудові поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ, ознайомити з її змістом профільну комісію Полтавської районної ради.

Ухвалили:

Для повного та всебічного розгляду документації конкурсних торгів по добудові поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ, ознайомити з технічним завданням та документацією конкурсних торгів  профільну комісію Полтавської районної ради.

Голосували одноголосно. 

 

 

Голова  комітету з конкурсних торгів:  О.А. Мехедько

 

Члени  комітету:

Волошин О.С.

Яковенко  Н.М.

Дудник Т.М.

Малюга В.М.

Секретар:  Шульга Г.В.

 

Оголошення

29 квітня 2016 року в адміністративній частині Полтавської ЦРКЛ відбудеться засідання комітету з конкурсних торгів Полтавської центральної районної клінічної лікарні з порядком денним: затвердження змін до річного плану та  вибору процедури закупівлі щодо закупівлі (робіт послуг)  Добудова поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ по вул. Комсомольській 58а в м. Полтава. (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень – ДК 021:2015).

 

Звіт про роботу із зверненнями громадян за І квартал 2016 року.

За 3 місяці 2016 року фахівцями центральної районної клінічної лікарні розглянуті 64 звернення. 55 безпосередньо звернулися на особистий прийом, 9 надійшли із інших установ та організацій. По структурі звернень: 60 становили заяви, клопотання та інформаційні запити, 4 – скарги. Всі звернення були розглянуті фахівцями у відповідності до вимог чинного законодавства. На 7 надані роз’яснення та необхідна інформація, 57 в межах визначеної компетенції вирішені позитивно.

Додаткове фінансування

28 квітня 2016 року  рішенням 5 сесії 6 скликання Полтавської районної ради  з метою покращення матеріального забезпечення лікарні та збільшення обсягів надання безкоштовних медикаментів пільговим категорія населення Полтавській центральній районній клінічній лікарні було виділено додаткове фінансування для:

 

 1. Завершення добудови поліклінічного відділення – 4 032 174 грн.
 2. Придбання двигуна до вантажного автомобіля ГАЗ – 53 – 79200 грн.
 3. Придбання радіатора до вантажного автомобіля ГАЗ – 53 – 6960 грн.
 4. Проведення поточного ремонту акушерського відділення лікарні – 195081 грн.
 5. Додаткові кошти для забезпечення безкоштовними медикаментами пільгових категорій населення – 337280 грн.
  з них для:
 • ветеранів та учасників війни – 60 000 грн.;
 • хворих з діагнозом шизофренія, епілепсія та інвалідів 1 та 2 груп за психічними захворюваннями – 45 000 грн.;
 • онкологічних хворих – 185540 грн.;
 • дітей з хворобами неврологічного профілю – 46740 грн.

Повинні бути готовими.

27 квітня 2016 року відбулися командно-штабні навчання служб цивільного захисту Полтавської районної ланки Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. В ході тренувань відпрацьовувались дії керівного складу, органів управління і сил цивільного захисту району при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації.

Організація роботи та безпосередні дії медичних служб при ліквідації надзвичайних ситуацій були оцінені позитивно.

До відома мешканців Полтавського району !

Як раніше повідомлялось, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року №73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.12.2015 р. №890 «Про затвердження Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії» для належного забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну у Полтавській центральній районній клінічній лікарні створений електронний реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії.

З понеділка по п’ятницю, (в години прийому лікаря-ендокринолога, згідно затвердженого графіка роботи) за номером +380 (532) 693083, в межах визначених повноважень, ви можете отримати відповіді на питання щодо забезпечення хворих препаратами інсуліну (постановки на облік, виписки рецептів та механізму отримання ліків).

Адміністрація Полтавської центральної районної клінічної лікарні

 

30 річниці Чорнобильської катастрофи присвячується.

Сьогодні ми стоїмо на порозі того дня який чорною позначкою увійшов у наше життя: 26 квітня 1986 року о 1 годині 23 хвилини на 4-му енергоблоці чорнобильської АЕС під час технічного експерименту стався вибух. Він супроводжувався пожежею й викидом радіоактивних речовин.

Радіоактивна хмара, яка утворилася в результаті аварії, пройшла над європейською частиною колишнього Радянського Союзу (Україна, Білорусія, Росія), Європою, Великобританією, Скандинавією і східною частиною США. Радіоактивними нуклідами було забруднено понад 145 тисяч кілометрів території України, республіки Білорусь, Російської федерації – близько 5 тисяч населених пунктів, з них в Україні – 2218 селищ і місць з населенням приблизно 2,4 мільйона. В Україні тільки три з 29 областей – Закарпатська, Тернопільська,Чернігівська мають низький рівень забруднення навколишнього середовища.

У 1986 – 1987 роках у роботах з ліквідацією наслідків катастрофи взяли участь близько 600000 осіб, 200 тисяч із них отримали підвищені дози опромінення. За офіційними даними, загалом, внаслідок Чорнобильської аварії померлих близько 5 мільйонів осіб, з них понад 2,6 мільйонів українців, у тому числі більше 600 тисяч дітей.

Навколо Чорнобильської АЕС була встановлена “заборонена зона” – так звана зона відчуження. Тож 116 тисяч осіб, які там проживали, були евакуйовані в менш забруднені райони. Заборонена зона була потім розширена і в даний час її площа становить 4300 квадратних кілометрів. Місто Прип’ять (населення 45000 осіб) де проживала більшість співробітників станції, було повністю евакуйоване. Ще 230 тисяч осіб були переселені із зараженої зони: Київської, Житомирської, Чернігівської областей. У них значно вищий ніж в середньому по Україні, рівень захворюваності органів дихання, щитовидної залози.

Через 20 років після аварії на ЧАЕС оцінки її впливу на здоров’я людей були дуже суперечливі. Чорнобиль називають ще інформаційно –комунікативною катастрофою, оскільки очне число жертв важко визначити.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відзначає, що в Україні, Росії і Білорусії діагностовано 5,3 тисяч випадків раку щитовидної залози у людей, які були під час аварії дітьми і підлітками. Фахівці ВООЗ прогнозують, що наслідки Чорнобильської катастрофи призведуть до загибелі 16 тисяч жителів Європи.

З того дня коли світ дізнався про Чорнобильську катастрофу, минає 30 років. Вся світова спільнота, ми всі пройшли складний шлях переосмислення того великого комплексу проблем, котрі пов’язані з використанням  високих і нерідко небезпечних технологій. Незмінним залишається одне – глибока повага до людей котрі закрили собою світ від атомної біди, що вирвався зі зруйнованого четвертого блоку Чорнобильської АЕС. Їхній подвиг неможливо переоцінити, як не можна переоцінити значення того, що вони зробили. На території Полтавського району мешкає 497 осіб потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Всі вони перебувають під постійним наглядом, отримують можливу допомогу від лікарів та соціальних служб.

Чорнобиль ще довго буде в серцях українців відгукуватися болем і сумом, скорботою за тих хто вже пішов із життя, віддавши його заради майбутніх поколінь. Низький уклін Вам, чорнобильці! Щастя і міцного здоров’я, а померлим – пам’ять…

 

 

Тетяна Бобир, лікар з обслуговування Чорнобильського контингенту

 

Графік роботи на травневі свята.

Шановні мешканці Полтавського району !

Адміністрація Полтавської центральної районної клінічної лікарні доводить до вашого відома, що 30 квітня та 01, 02, 03, 07, 08, 09 травня 2016 року в закладі будуть не робочими днями.

У неробочі дні, в ургентному порядку, буде забезпечено надання медичної допомоги фахівцями терапевтом, хірургом, акушером-гінекологом та з інтенсивної терапії, проводитимуться необхідні лабораторні і функціональні обстеження.

 

Адміністрація Полтавської центральної районної клінічної лікарні

 

Кожен вніс свою невеличку частку в благоустрій нашого життя!

Весняний день, плюс традиційний дух колективізму створювали швидше святковий, аніж робочий настрій. Загромаджувались клумби, вивозилось сміття, насаджувалися квіти, упорядковувалися доріжки. Буквально за лічені години територія Полтавської центральної районної клінічної лікарні «ожила та помолоділа».
Pict18042016_2

Всі отримали задоволення від плідної праці, від розуміння того, що кожен вніс свою невеличку частку в благоустрій нашого життя.

Pict18042016_3