Протокол засідання комітету з конкурсних торгів Полтавської ЦРКЛ.

Протокол № 1

засідання  комітету з конкурсних торгів Полтавської центральної районної клінічної лікарні про затвердження змін до річного плану та  вибору процедури закупівлі щодо закупівлі (робіт послуг)  Добудова поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ по вул. Комсомольській 58а в м. Полтава. (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень – ДК 021:2015).

29.04. 2016 рік                                                                              м. Полтава

Присутні:

Голова комітету з конкурсних торгів  Мехедько Олег Анатолійович

Члени  комітету:

Заступник головного лікаря з медичної частини Волошин Олександр Станіславович.

Заступник головного лікаря з економічних питань Яковенко Наталія Михайлівна.

В.о. головного бухгалтера – Дудник Тетяна Миколаївна.

Головна медична сестра – Малюга Валентина Михайлівна

Відповідальний секретар:

Юрисконсульт – Шульга Галина Володимирівна.

Всього 6 присутніх  членів  комітету.

Засідання є правомочним на прийняття рішень щодо порядку денного

Запрошені:

 1. Керівник приватного підприємства  фірми «Дедал» Костенко Н.В.
 2. Турпітько В.П. голова комісії в справах молоді, освіти, культури, духовності, медицини, спорту та соціального захисту населення і учасників антитерористичної операції.
 3. Голова комісії з питань регіональної політики, планування бюджету, фінансів і цін Командиров А.В.
 4. Голова комісії з питань промисловості, транспорту, будівництва , комунального господарства, підприємництва, зв’язку, торгівлі та побуту Оленєв П.Ю.
 5. Начальник юридичного відділу виконавчого апарату Полтавської районної ради Третяк О.А.

Прибули:

Керівник  приватного  підприємства  фірми «Дедал» Костенко Н.В.          

 

Порядок денний

 1. Про внесення змін до річного плану закупівель Полтавської ЦРКЛ.
 2. Вибір процедури закупівлі щодо закупівлі робіт послуг: Добудова поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ по вул. Комсомольській 58а в м. Полтава. (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень – ДК 021:2015).
 3. Підготовка і розроблення технічного завдання до документації конкурсних торгів.
 4. Укладання договору з Полтавською торгово-промисловою палатою на надання консультативних послуг щодо супроводу проведення процедури відкритих торгів.
 5. Вирішення питання банківської гарантія в розмірі 0.5% як міри страхування на випадок подачі несерйозних тендерних пропозицій.
 6. Вирішення питання забезпечення виконання договору в сумі 5 % від суми укладеного договору, яке підлягатиме поверненню після повного виконання усіх умов договору.
 7. Визначення відповідальної особи за проведення торгів та зв’язок з учасниками.
 8. Узгодження технічного завдання та документації конкурсних торгів з профільними комісіями Полтавської районної ради.

Голосували одноголосно.

 

По першому питанню слухали:

 1. Відповідального секретаря комітету з конкурсних торгів Шульгу Г.В., яка повідомила, що Рішенням 5 сесії сьомого скликання Полтавської районної  ради від 28.04.2016 виділено додаткові кошти в сумі 4032174,00 (чотири мільйони триста двадцять одна тисяча сімдесят чотири гривні 00 копійок , що в загальній сумі становить  9378365,00 грн. (Дев’ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста шістдесят п’ять грн. 00 коп.) яка є достатньою для здійснення добудови поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ.

В зв’язку проведенням процедури закупівлі є необхідність внести зміни до річного плану закупівель на 2016 рік.

 1. Головну медичну сестру Малюгу В.М., яка доповіла, що відповідно до Закону України «Про державні закупівлі», зміни до річного плану закупівель оприлюднюються замовником шляхом розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та на власному веб-сайті або за його відсутності – на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів протягом 5 робочих днів з дня його затвердження.

Ухвалили:

 1. Затвердити зміни до річного плану закупівель. (додається).
 2. Оприлюднити зміни до річного плану у терміни, встановлені чинним законодавством.

Голосували одноголосно.

По другому питанню слухали:

Доповідь члена комітету з конкурсних торгів Яковенко Н.М., яка повідомила,  що рішенням п’ятої  сесії сьомого скликання Полтавської  районної  ради від 28.04.2016 було виділено додаткові кошти в сумі 4032174,00 (чотири мільйони триста двадцять одна тисяча сімдесят чотири гривні 00копійок , що в загальній сумі становить 9378365,00 грн. (Дев’ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста шістдесят п’ять грн. 00 коп.),  яка є достатньою для здійснення добудови поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ.

В зв’язку з цим необхідно здійснити вибір процедури закупівлі на закупівлі робіт послуг: Добудова поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ по вул. Комсомольській 58а в м. Полтава. (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень – ДК 021:2015).

Зважаючи,  що вартість предмета закупівлі становить 9 093 617,00 грн. (Дев’ять мільйонів дев’яносто три тисячі шістсот сімнадцять грн. 00 коп.) в  т. ч. ПДВ – 1515602,83 грн. виникає необхідність у проведенні процедури закупівель –  відкриті торги.

Ухвалили:

 1. Обрати процедуру відкритих торгів для закупівлі робіт послуг: Добудова поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ по вул. Комсомольській 58а в м. Полтава. (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень – ДК 021:2015).

Голосували одноголосно.

По третьому питанню слухали

Доповідь члена комітету конкурсних торгів Дудник Т.М. щодо підготовки і розроблення технічного завдання до документації конкурсних торгів по добудові поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ, яка запропонувала долучити до розроблення технічного завдання автора проекту  приватне  підприємство  фірму «Дедал».

Для розроблення технічного завдання встановити термін 3 робочих дні.

Ухвалили:

Долучити до розроблення технічного завдання автора проекту  приватне  підприємство  фірму «Дедал».

Для розроблення технічного завдання встановити термін 3 робочих дні.

Голосували одноголосно.

По четвертому  питанню слухали

Доповідь секретаря конкурсних торгів Шульгу Г.В.  щодо необхідності укладання договору на надання консультативних послуг з Полтавською торгово-промисловою палатою щодо супроводу проведення процедури відкритих торгів, як це зазначено в зведеному кошторисі до проекту добудови поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ.

Ухвалили:

Укласти договір  на надання консультативних послуг з Полтавською торгово-промисловою палатою щодо супроводу проведення процедури відкритих торгів, як це зазначено в зведеному кошторисі до проекту добудови поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ.

Голосували одноголосно.

По п’ятому   питанню слухали

Доповідь голови комітету конкурсних торгів Мехедька О.А., який запропонував, що  з метою страхування від несерйозних конкурсних пропозицій, необхідно  вимагати від учасників  банківську гарантію в розмірі 0.5% .

Ухвалили:

З метою страхування від несерйозних конкурсних пропозицій,   вимагати від учасників  банківську гарантію в розмірі 0.5% .

Голосували одноголосно.

По шостому   питанню слухали

Доповідь члена комітету конкурсних торгів Малюги В.М., яка запропонувала  вимагати від переможця конкурсних торгів забезпечення виконання договору в сумі  5 % від загальної  суми укладеного договору, яке підлягатиме поверненню після повного виконання усіх умов договору.

Ухвалили:

Вимагати від переможця конкурсних торгів забезпечення виконання договору в сумі  5 % від загальної  суми укладеного договору, яке підлягатиме поверненню після повного виконання усіх умов договору.

Голосували одноголосно.

По сьомому   питанню слухали

Доповідь члена конкурсних торгів Яковенко Н.М., яка запропонувала визначити  відповідальною особою за проведення торгів та зв’язок з учасниками голову конкурсних торгів.

Ухвалили:

Визначити  відповідальною особою за проведення торгів та зв’язок з учасниками голову конкурсних торгів.

Голосували одноголосно.

По восьмому  питанню слухали

Доповідь голови комітету з конкурсних торгів Мехедька О.А., який запропонував для повного та всебічного розгляду документації конкурсних торгів по добудові поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ, ознайомити з її змістом профільну комісію Полтавської районної ради.

Ухвалили:

Для повного та всебічного розгляду документації конкурсних торгів по добудові поліклінічного корпусу Полтавської ЦРКЛ, ознайомити з технічним завданням та документацією конкурсних торгів  профільну комісію Полтавської районної ради.

Голосували одноголосно. 

 

 

Голова  комітету з конкурсних торгів:  О.А. Мехедько

 

Члени  комітету:

Волошин О.С.

Яковенко  Н.М.

Дудник Т.М.

Малюга В.М.

Секретар:  Шульга Г.В.