Регламент Полтавської ЦРКЛ

З метою встановлення порядку організації діяльності Полтавської ЦРКЛ, підвищення особистої відповідальності працівників за виконання покладених на них обов’язків і завдань, наказом Полтавської ЦРКЛ від 27.04.2016 року № 132 затверджено Регламент роботи Полтавської центральної районної клінічної лікарні в новій редакції.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Полтавської ЦРКЛ

від  27 квітня 2016р.  № 132

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи Полтавської центральної районної клінічної лікарні.

 

Затвердження Регламету роботи Полтавської центральної районної клінічної лікарні (далі Полтавська ЦРКЛ) спрямовано на забезпечення чіткої організації її діяльності, підвищення особистої відповідальності працівників за доручену ділянку роботи.

Регламент роботи Полтавської ЦРКЛ визначає організацію діяльності Полтавської ЦРКЛ, його структурних підрозділів, а також взаємодію всіх структурних підрозділів з реалізації функцій покладених на Полтавську ЦРКЛ.

До Регламенту включено розділи, що регулюють процеси підготовки та прийняття рішень, здійснення контролю за їх виконанням, структура Полтавської ЦРКЛ, в тому числі  визначають роль тих чи інших посадових осіб, розмежування та узгодження їхньої діяльності з метою уникнення дублювання функцій.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та статуту Полтавської центральної районної клінічної лікарні, регламент регулює організаційно-процедурні питання діяльності Полтавської центральної районної клінічної лікарні
 2. Розгляд в Полтавської центральної районної лікарні питань, що належать до її функціональних повноважень, проводиться головним лікарем і його заступниками, в окремих випадках керівниками структурних підрозділів, служб, рай. фахівцями.
 3. Регламент роботи Полтавської центральної районної клінічної лікарні.

Години роботи :

– кожного робочого дня з 8.00 до 16.30, передсвяткові дні – з 8.00 до 15.30

– обідня перерва з 12.00 до 12.30;

-черговий персонал по відділеннях ЦРКЛ цілодобово

(згідно затверджених  графіків).

 

Особистий прийом громадян ведеться:

– головним лікарем Полтавської центральної районної лікарні щовівторка з 8.00 до 18.00;

-заступником головного лікаря з медичної частини щопонеділка з 8.00 до 18.00;

– заступником головного лікаря з медичного обслуговування населення щоп’ятниці з 8.00 до 18.00;

– заступником головного лікаря з дитинства та пологової допомоги щочетверга з 8.00 до 18.00;

– заступником головного лікаря з економічних питань щосереди з 8.00 до 18.00;

– в позаурочний час – черговим по Полтавській центральній районній лікарні

( за графіком), тел. 65-41-49.

 1. Структура Полтавської центральної районної клінічної лікарні.

Полтавська центральна районна клінічна лікаря є комунальним багатопрофільним діагностично-лікувальним   медичним   закладом  заснованим на спільній власності територіальних громад району  та забезпечує  кваліфікованою   та   спеціалізованою   медичною допомогою населення  Полтавського   району.

Полтавської ЦРКЛ підпорядковується  безпосередньо Департаменту охорони здоров”я Полтавської облдержадміністраціїї та у   своїй   діяльності   керується Конституцією України, законами України,  указами Президента  України,  постановами  Кабінету   Міністрів   України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями сесії районної ради, наказами департаменту охорони здоров”я Полтавської облдержадміністрації, Статутом лікарні,  наказами головного лікаря й іншими   підзаконними   нормативно-правовими   актами.

 1. Управління лікарнею здійснює головний лікар, який має заступників.
 2. Головний лікар призначається на посаду Полтавською районною радою за пропозицією Полтавської районної державної адміністрації.
 3. Призначення та звільнення головним лікарем ЦРКЛ заступників головного лікаря здійснюється за погодженням з Полтавською районною державною адміністрацією.
 4. Головний лікар Полтавської ЦРКЛ вирішує самостійно всі питання, що пов’язані   з   діяльністю  Полтавської ЦРКЛ ,   за  винятком  питань,  які відносяться до компетенції Полтавської районної державної адміністрації та трудового колективу; несе відповідальність за діяльність лікарні та звітує про це перед районною радою, Полтавською районною державною адміністрацією, Департаментом охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації.
 5. У межах повноважень головний лікар видає  накази, розпорядження,  дає  вказівки,  обов’язкові  для  усіх працівників Полтавської ЦРКЛ.
 6. Структурними підрозділами Полтавської ЦРКЛ є:

Адміністративно-управлінський персонал;

Інформаційно-аналітичний відділ;

Стаціонар:

 • акушерське відділення, гінекологічне відділення, неврологічне відділення, педіатричне відділення, терапевтичне відділення, хірургічне відділення, відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії.
 • Приймальне відділення
 • Поліклінічне відділення
 • Жіноча консультація
 • Допоміжні служби:
 • клініко-діагностична лабораторія, кабінет функціональної діагностики, кабінет ультразвукової діагностики, кабінет ендоскопічних досліджень, кабінет лікувальної фізкультури, кабінет фізіотерапевтичних процедур,централізована стерилізаційна, зубопротезна лабораторія.

ІІ. РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ ЗАСТУПНИКАМИ ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ, ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ПОЛТАВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ

 1. Розподіл обов’язків між заступниками головного лікаря Полтавської ЦРКЛ іншими посадовими особами здійснює головний лікар не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду.
  При цьому головний лікар визначає:
  –  функції і повноваження, закріпленні за посадовою особою;
  – служби та структурні підрозділи Полтавської ЦРКЛ
  – обов’язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності служб та структурних підрозділів Полтавської ЦРКЛ.
 2. Робота Полтавської ЦРКЛ проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби – оперативними (місячними,           тижневими) планами, затвердженими головним лікарем Полтавської ЦРКЛ або його заступниками (відповідно до розподілу обов’язків ).
 3. Робота структурних підрозділів Полтавської ЦРКЛ проводиться за перспективними, квартальними, при необхідності місячними планами, що затверджуються головним лікарем Полтавської ЦРКЛ, або його заступниками                    ( відповідно до розподілу обов’язків ):
  – місячні плани Полтавської ЦРКЛ, структурних  підрозділів та служб розробляються з урахуванням  особистих планів їх працівників;- перспективний план основних організаційних заходів Полтавської ЦРКЛ розробляється на рік  з урахуванням затверджених планів і програм економічного і соціального розвитку на рік, з урахуванням поточного моменту і ситуації, що складаються в галузі області.

Поточні плани включають:

-засідання медичної наради за участю адміністраціїї ЦРКЛ, завідуючих структурними підрозділами, службами  Полтавської ЦРКЛ.

оперативні наради за участю адміністраціїї ЦРКЛ, завідуючих структурними підрозділами та службами Полтавської ЦРКЛ, райфахівців (за списком);

– засідання профільних комісій (протиракова, протитуберкульозна, з розгляду дитячої та материнської смертності та інші);

–  загально-районні заходи: семінари, науково – практичні конференції, збори тощо.

Поточні плани можуть уточнюватись з урахуванням поточного моменту.

4.Формування планів роботи Полтавської ЦРКЛ здійснюється заступником головного лікаря з медичного обслуговуванню населення за пропозиціями керівників структурних підрозділів, служб, завідуючими  відділеннями.

 1. В планах роботи Полтавської ЦРКЛ її структурних підрозділів, служб, передбачаються заходи, спрямовані на реалізацію державної регіональної політики, виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, основ законодавства України про охорону здоров’я, державних і обласних і соціально – економічних програм, контролю за виконанням наказів, рішень колегій Міністерства охорони здоров’я України, наказів та рішень колегії Департаметну охорони здоров’я Полтавської ОДА, здійснення інших наданих державою, а також делегованих обласною та районною радою повноважень.
 1. До квартального плану роботи включається:

– актуальні питання, пов’язані з реалізацією заходів розвитку служби охорони здоров’я в районі,  розв’язання проблем профільних (спеціалізованих) служб, поліпшення взаємодії лікувального закладу району з іншими відомствами, що потребують розгляду на медичних та оперативних нарадах Полтавської ЦРКЛ та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

– про стан виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації, наказів Міністерства охорони здоров’я України, департаменту охорони здоров’я, наказів по Полтавської ЦРКЛ; хід реалізації оперативно розглядається в порядку перевірки їх виконання на місцях ;

– про роботу структурних підрозділів, інших служб Полтавської ЦРКЛ з виконання законодавчих актів та організації контролю за діяльністю медичного закладу  району;

– про підбиття підсумків діяльності медичної галузі району за квартал, півріччя, 9 місяців, рік з визначенням основних напрямків подальшої роботи.

Заплановані питання щодо роботи структурних підрозділів та інших служб Полтавської ЦРКЛ повинні передбачити проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

 1. Додаткові (позапланові) питання включаються, при необхідності, до затвердженого плану Полтавської ЦРКЛ за рішенням головного лікаря.
 2. Керівники структурних підрозділів та служб Полтавської ЦРКЛ, рай фахівці, подають в адміністрацію перспективні плани за місяць до початку року; квартальні – за 10 днів до початку кварталу для затвердження їх головним лікарем, чи його заступником; поточних – заступником  головного лікаря разом з довідками про виконання планів роботи за попередній період.
 3. Контроль за виконанням планів роботи Лікарні здійснюється заступниками головного лікаря ( відповідно до розподілу обов’язків ).

 

ІІІ. КАДРОВА РОБОТА

 1. Організація кадрової роботи в Полтавській ЦРКЛ проводиться за річним та квартальними планами, затвердженими головним лікарем, в яких визначені заходи з добору, підготовки, перепідготовки, та підвищення кваліфікації працівників ЦРКЛ.
 1. Прийняття на роботу до Полтавської ЦРКЛ здійснюється відповідно до законодавства про працю .

Заступники головного лікаря спільно з кадровою службою Полтавської ЦРКЛ організовують вивчення ділових та моральних якостей осіб, які претендують на посади.

Особи, які призначаються  на посади, віднесені до номенклатурних посад, повинні мати доступ до роботи з таємними документами, можуть бути призначені на ці посади тільки після отримання ними такого допуску.

 1. В Полтавській ЦРКЛ створюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню.

З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх ділової кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб з кадрового резерву, які претендують на зайняття  більш високих посад, проводити в установленому порядку  їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах Полтавської ЦРКЛ.

Перевагу для зайняття вакантної посади мають особи , які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ділову ініціативу, постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень. За рішенням головного лікаря Полтавської ЦРКЛ можуть бути переведені на більш високі посади працівники, які  зараховані до кадрового резерву чи пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

 1. На кожного працівника, прийнятого на роботу до Полтавської ЦРКЛ оформляється особова справа за формою П-2ДС.
 2. Адміністрація Полтавської ЦРКЛ розглядає і вносить пропозиції до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, районної державної адміністрації, районної ради, щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань та заохочення працівників Полтавської ЦРКЛ.

 

ІV.ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ НАКАЗІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ

Проекти наказів по Полтавській ЦРКЛ подаються головному лікарю Полтавської ЦРКЛ основними розробниками супровідним листом. У разі якщо розроблення проекту  наказу доручено кільком структурним підрозділам та службам Полтавської ЦРКЛ , виконавець, зазначений першим є головним розробником .

Проекти наказів після попереднього розгляду (відповідно до посадових обов’язків) підлягають обов’язковому погодженню із зацікавленими структурними підрозділами та службами Полтавської ЦРКЛ, іншими організаціями, відомствами у разі потреби.

Погоджений проект наказу візується керівниками зазначених структурних підрозділів, органів та організацій.

Якщо наказ, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших наказів, то ці зміни або доповнення включаються до проекту наказу, що готуються або надаються окремим актом одночасно з проектом.

За наявності розбіжностей щодо проекту розпорядження керівник підрозділу, який вносить проект, повинен забезпечити їх обговорення  із заінтересованими органами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятого рішення.

У разі проведення публічного обговорення проекту наказу головний розробник вносить проект наказу разом з довідкою про проведення публічного обговорення, в якій зазначається про осіб, які були залучені до публічного обговорення, результати цього обговорення, рішення щодо врахування пропозицій, мотиви та обґрунтування їх відхилення (в цілому або частково).

Проекти наказів з основної діяльності повинні, як правило, мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин  недоліків і розв’язання відповідних проблем, визначається мета видання наказу.

Встановлювані  завдання  повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної наказом, з переліком виконавців і визначенням термінів, виконання завдань.

У необхідних випадках у проекті наказу можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування головного лікаря Полтавської ЦРКЛ.

У разі коли проект наказу  внесено до головного лікаря Полтавської ЦРКЛ з порушенням визначених  у регламенті вимог, юрисконсульт Полтавської ЦРКЛ у дводенний термін повертає головному розробнику проект, наказу та матеріали до нього із супровідним листом за підписом головного лікаря Полтавської ЦРКЛ.

Якщо під час опрацювання проекту наказу виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання  та повторного візування.

Проект наказу візується працівниками структурних підрозділів та служб Полтавської ЦРКЛ, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку юрисконсультом), заступником головного лікаря (відповідно до функціональних повноважень), спеціалістом  відповідальним за діловодство.

Додатки до наказів  підписуються заступником головного лікаря (відповідно до функціональних повноважень) або головним розробником.

 

 1. V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ

Організація роботи з документами в Полтавській ЦРКЛ здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,                місцевих органах виконавчої влади» .

Відповідальність за організацію виконання документу несуть головний лікар Полтавської ЦРКЛ, заступники головного лікаря (відповідно до розподілу обов’язків), керівники структурних підрозділів та служб  Полтавської ЦРКЛ.

Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягають виконання Законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів і рішень колегії Міністерства охорони здоров’я України, наказів, рішень колегії і апаратної наради Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, запитів і звернень народних депутатів України.

Документи, що надійшли до Полтавської ЦРКЛ, після реєстрації передаються головному лікарю в день їх одержання, в разі їх відсутності – його заступнику; в резолюції визначається кому, що, в який строк необхідно зробити.

Зміст постанов чи розпоряджень, які потрібно взяти до відома, доводяться до відповідальних керівників наказом головного лікаря Полтавської ЦРКЛ, розпорядженням, або шляхом особистого ознайомлення.

Відповідальність за виконання документів, взятих на контроль, покладається особисто на керівників відділень та інших служб Полтавської ЦРКЛ.

Доручення департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА начальника беруться на контроль головним лікарем Полтавської ЦРКЛ, заступниками головного лікаря (відповідно до функціональних повноважень), завідувачами відділень та структурних підрозділів  Полтавської ЦРКЛ. до остаточного виконання документу або подання інформації у відповідні державні органи. У разі невиконання в строк доручення, вони доповідають  головному лікарю Полтавської ЦРКЛ  для реагування.

Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів, рішень колегії апаратної  наради Міністерства охорони здоров’я України у разі необхідності розробляється план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні терміни стану  виконання завдань, призначаються виконавці, які відповідають за організацію і контроль за виконанням завдань, забезпечують координацію роботи з організації і контролю за виконанням документів в цілому.

План контролю затверджується головним лікарем Полтавської ЦРКЛ.

Контроль за ходом виконання актів законодавства, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів Міністерства охорони здоров’я України, рішень колегії МОЗ, наказів і рішень колегії департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА здійснюється шляхом:

–  аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації про стан виконання в цілому або окремих установлених ними завдань;

– систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;

– періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

–  розгляду роботи (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях  медичних та оперативних нарад, у головного лікаря Полтавської ЦРКЛ, або його заступників (відповідно до розподілу обов’язків) з виконання поставлених завдань.

На виконання законодавчих актів, розпоряджень голови облдерж-адміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації,  в яких передбачено здійснення заходів, що стосуються роботи Полтавської ЦРКЛ, при потребі видаються накази, не пізніше як через 10 робочих днів після отримання.

Аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання встановлених завдань за проміжними контрольними термінами, доповідаються головному лікарю Полтавської ЦРКЛ або його заступником (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж у 10-денний термін, визначений актом законодавства, дорученням Президента України, наказом Головного управління або планом контролю департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, наказом, або планом контролю по Полтавської ЦРКЛ.

З матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи повного виконання завдань, головний лікар, або його заступники (відповідно до розподілу обов’язків) дають доручення відповідним виконавцям щодо вжиття додаткових заходів для усунення причин, що перешкоджають виконанню завдань.

 

 1. VI. КОНСУЛЬТАТИВНІ, ДОРАДЧІ ТА ІНШІ ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ПОЛТАВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ

 

Для сприяння здійснення управлінської діяльності головний лікар Полтавської ЦРКЛ утворює дорадчі, консультативні та інші допоміжні органи (ради, комісії, робочі групи тощо), які є організаційно-правовою формою діяльності, забезпечують колегіальне обговорення завдань та прийняття рішень по їх виконанню.

Порядок роботи медичної  ради

 1. Медична рада Полтавської центральної районної клінічної лікарні (далі – Медична рада) створюється з метою залучення працівників лікарні до діяльності з проведення оцінки якості медичної допомоги та медичного обслуговування.
 2. Склад Медичної ради затверджується наказом по Полтавській центральній районній клінічнії лікарні.
 3. Медична рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України та цим Положенням.
 4. Медична рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом лікарні.

Основні завдання Медичної ради

 1. Координація діяльності структурних підрозділів лікарні щодо впровадження заходів з управління та контролю якості та обсягів медичної допомоги та медичного обслуговування.
 2. Участь у моніторингу ефективності управління та контролю якості та обсягів медичної допомоги та медичного обслуговування у лікарні та комунальному закладі «Полтавський районний центр первинної медичної допомоги».
 3. Розробка пропозицій та планування заходів щодо поліпшення якості медичної допомоги та медичного обслуговування населенню району.
 4. Здійснення експертизи відповідності наданої медичної допомоги та медичного обслуговування вимогам клінічних настанов та протоколів у сфері охорони здоров’я.
 5. Підготовка та подання документації для розгляду клініко-експертними комісіями

 

 

Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації з рецензією щодо допущених порушень і помилок під час надання медичної допомоги та медичного обслуговування і рекомендаціями щодо уникнення таких помилок надалі.

Функції Медичної ради:

Медична рада розглядає питання та надає пропозиції адміністраціям Полтавської центральної районної клінічної лікарні та комунального закладу «Полтавський районний центр первинної медичної допомоги» щодо:

– безперервного підвищення професійного рівня спеціалістів лікарні;

– забезпечення прав та безпеки пацієнтів;

– динаміки показників діяльності лікарні, її структурних підрозділів та клінічних індикаторів якості надання медичної допомоги;

– випадків смерті;

– повторної госпіталізації з одного і того самого захворювання протягом року;

– розбіжності діагнозів;

– скарг пацієнтів або їхніх близьких осіб.

Права Медичної ради:

 1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів лікарні необхідних матеріалів та інформації.
 2. Подавати адміністраціям Полтавської центральної районної клінічної лікарні та комунального закладу «Полтавський районний центр первинної медичної допомоги» пропозиції щодо створення (у разі потреби) тимчасових комісій, експертних та робочих груп, залучення в установленому порядку до їх роботи спеціалістів закладів, представників громадських організацій (за згодою).
 3. Вносити пропозиції Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації, Полтавській районній раді та Полтавській районній державній адміністрації щодо покращення якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування.
 4. Запрошувати на засідання посадових осіб Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації, Полтавської районної ради та Полтавської районної державної адміністрації, спеціалістів медичних закладів, науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, інших підприємств, установ, організацій (за згодою).
 5. Заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів лікарні та комунального закладу «Полтавський районний центр первинної медичної допомоги» стосовно виконання покладених на них завдань з питань управління якістю медичної допомоги та медичного обслуговування.
 6. Прийняття рішень з питань, що входять до компетенції Медичної ради, та здійснювати моніторинг їх виконання.

Організація діяльності Медичної ради:

1.Медичну раду очолює Голова – головний лікар Полтавської центральної районної клінічної лікарні.

 1. Персональний склад Медичної ради затверджується наказом по Полтавській центральній районній клінічній лікарні.
 2. До складу Медичної ради входять керівники структурних підрозділів лікарні; науковці вищого державного навчальних закладів України «Українська медична стоматологічна академія»; представники професійних спілок, їх об’єднань у галузі охорони здоров’я.
 3. Члени Медичної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.
 4. Голова Медичної ради формує її склад, визначає заступника Голови та веде засідання. У разі відсутності Голови його функції виконує його заступник.
 5. На засідання, крім членів Медичної ради, можуть запрошуватися спеціалісти інших медичних закладів, представники інших підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників).
 6. Засідання Медичної ради проводяться не рідше ніж один раз на квартал.
 7. Рішення Медичної ради приймаються більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови Медичної ради є вирішальним.
 8. Рішення Медичної ради оформляються протоколом.
 9. Рішення Медичної ради мають рекомендаційний характер.
 10. Головний лікар Полтавської центральної районної клінічної лікарні щокварталу подає до Полтавського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики звіт про роботу Медичної ради.

Порядок підготовки і проведення оперативної ради

Оперативна нарада Полтавської ЦРКЛ проводиться з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень Полтавської ЦРКЛ та окремих служб. Робота наради спрямована на забезпечення контролю за виконанням актів органів виконавчої влади, наказів та рішень колегії Міністерства охорони здоров’я України, наказів та рішень колегії департаменту охорони здоров’я хід реалізації яких оперативно розглядається в порядку перевірки їх виконання.

Склад учасників оперативної ради визначає головний  лікар. До складу входять заступники головного лікаря , керівники структурних підрозділів, служб, та запрошені доповідачі. Засідання оперативної ради проводяться відповідно до планів його роботи, як правило, один раз на місяць, позачергові –  у разі потреби.

Формування плану здійснюється за пропозиціями  заступників головного лікаря, керівників структурних підрозділів, служб, Аналітичні довідки про стан справ, з обґрунтуванням причин внесення питання на розгляд і проект рішення, погоджений з заступниками головного лікаря, іншими зацікавленими особами,

відповідальні за підготовку матеріалів подають головному лікарю через секретаря наради не пізніше, як за три робочих дні до проведення апаратної ради.

Доручення головного лікаря Полтавської ЦРКЛ дані на оперативній раді  нараді, із внесеними змінами доопрацьовуються особами, яким дано таке доручення, і подаються на підпис протягом 3 днів. За результатом розгляду питання на оперативних радах можуть видаватися накази по Полтавській ЦРКЛ.

Рішення, прийняті на радах, оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний термін.

Протоколи наради підписуються головуючим.

Організація контролю виконання прийнятих рішень, доручень головного лікаря, підготовка інформації про їх виконання покладається на керівників структурних підрозділів,служб, та посадових осіб, яким це доручено; у  відповідних випадках – на секретаря наради.

 

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН І РОЗГЛЯД ЇХ

ПИСЬМОВИХ ЗВЕРНЕНЬ.

 

Прийом громадян в Полтавській ЦРКЛ здійснюється щоденно, крім вихідних днів, головним лікарем  Полтавської ЦРКЛ та його заступниками згідно з графіком .

Запис громадян на прийом проводить секретар головного лікаря.

Прийом громадян організовується також керівниками структурних підрозділів та служб  за змістом звернень.

Контроль за виконанням вказівок, що дані в час прийому головним лікарем, здійснюється заступниками, керівниками структурних підрозділів, служб, та заступником головного лікаря на якого покладені функції контролю.

Про результати їх виконання доповідають  головному  лікарю або заступником посадові особи, яким доручено контроль за виконанням вказівок.

Листи, заяви громадян, що надходять до Полтавської ЦРКЛ, після їх реєстрації у  канцелярії, розглядаються головним лікарем або його заступником в строки згідно з діючим законодавством.

Контроль за строками розгляду письмових звернень громадян здійснюється заступниками  головного лікаря та іншими уповноваженими особами які отримали їх для розгляду.

 

Щоденні оперативні наради, які проводяться головним лікарем Полтавської ЦРКЛ:

Понеділок 8година 30 хвилин:

Заступники головного лікаря

Завідувачі відділеннями

Керівники структурних підрозділів

Голова ЛКК

Чергові лікарі

Юрисконсульт

Головна медична сестра

Вівторок 8година 30 хвилин:

Заступники головного лікаря

Голова ЛКК

Завідувач поліклінічним відділенням

Головний бухгалтер

Юрисконсульт

Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення

Головна медична сестра

Середа 8година 30 хвилин:

Заступники головного лікаря

Голова ЛКК

Завідувач поліклінічним відділенням

Головний бухгалтер

Юрисконсульт

Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення

Головна медична сестра

Четвер 8година 30 хвилин:

Заступники головного лікаря

Голова ЛКК

Завідувач поліклінічним відділенням

Головний бухгалтер

Юрисконсульт

Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення

Головна медична сестра

П’ятниця  8година 00 хвилин:

Заступники головного лікаря

Завідуючі відділеннями

Голова ЛКК

Завідувач поліклінічним відділенням

Головний бухгалтер

Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення

Старший інспектор з кадрів

Юрисконсульт

Головна медична сестра

Керівники структурних підрозділів

Черговий лікар

Старші медсестри

Дієт-сестра

Інженер з охорони праці

Голова профспілкового комітету

Остання п’ятниця місяця 8 година 00 хвилин

Заступники головного лікаря

Завідуючі відділеннями

Голова ЛКК

Завідувач поліклінічним відділенням

Головний бухгалтер

Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення

Старший інспектор з кадрів

Юрисконсульт

Головна медична сестра

Керівники структурних підрозділів

Черговий лікар

Старші медсестри

Дієт-сестра

Інженер з охорони праці

Голова профспілкового комітету

Районні фахівці

Оперативні наради, які проводяться заступником головного лікаря з медичної частини

Віторок, середа, четвер 8 година 15 хвилин

Завідувачі відділеннями

Чергові лікарі по лікарні

Чергові лікарі хірурги

Чергові лікарі анестезіологи  та Чергові лікарі акушер-гінекологи